Enter here your message to your customers

We wrześniu 2018 roku Ministerstwo Środowiska uruchomiło rządowy program Czyste Powietrze skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach priorytetowego programu Czyste Powietrze, właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków w latach 2018 - 2029

Program Czyste Powietrze koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Nasza Firma Obsługa Inwestycji Budowlanych NIXEL wychodząc naprzeciw potrzebom posiada w swojej ofercie materiały budowane spełniające wymogi programu Czyste Powietrze, są to:

Informacje dotyczące Programu, regulamin naboru, formularze wniosków, załączniki i instrukcje do nich, listę wymaganych dokumentów (np. potwierdzających dochód), można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strona ministerstwa

OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA:

  1. Zdobądź wiedzę Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
  2. Zbadaj potrzeby budynku Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
  3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
  4. Po złożeniu wniosku Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
  5. Podpisz umowę o dofinansowanie WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
  6. Złóż wniosek o płatności Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
  7. Zakończenie przedsięwzięcia Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
  8. Rozliczenie przedsięwzięcia Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW

Zapraszamy do Naszej hurtowni w celu uzyskania szczegółowych informacji.