1. Wprowadź powierzchnie do ocieplenia w m2
2. Wybierz grubość izolacji

Potrzebujesz:
0m3 styropianu
Około 0 paczek styropianu