STYROPIAN NEOTHERM NEO FASADA STANDARD 045
 • STYROPIAN NEOTHERM NEO FASADA STANDARD 045

STYROPIAN NEOTHERM NEO FASADA STANDARD 045

125,00 zł
Brutto

NEOTHERM

Ne­ofa­sa­da Stan­dard λ ≤ 0,045

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Minimalna ilość zamówienia tego produktu jest 30.

 

Polityka prywatności

 

Zasady zwrotu

 

Bezpieczne i szybkie płatności zapewnia DOTPAY

NEOTHERM

Ne­ofa­sa­da Stan­dard λ ≤ 0,045

ZASTOSOWANIE WYROBU:

 • ocie­pla­nie ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków:

  we­dług zło­żo­ne­go sys­te­mu ocie­pla­nia ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków ETICS (me­to­da lek­ka­-mo­kra, BSO – bez­spo­ino­we sys­te­my ocie­pleń) któ­re do­pusz­cza­ją za­de­kla­ro­wa­ny po­ziom pa­ra­me­trów tech­nicz­nych w do­ku­men­tach od­nie­sie­nia.

 • do wy­ko­ny­wa­nia ze­wnętrz­nych pio­no­wych izo­la­cji ciepl­nych:

  izo­la­cja ciepl­na ścian z ele­men­ta­mi z okła­dzi­ną i wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną

  izo­la­cja ciepl­na ścian szcze­li­no­wych z nie­wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną

  izo­la­cja ciepl­na ścian w kon­struk­cji szkie­le­to­wej z okła­dzi­ną

 • do wy­ko­ny­wa­nia we­wnętrz­nych pio­no­wych izo­la­cji ciepl­nych:

  izo­la­cja ciepl­na w kon­struk­cjach we­wnętrz­nych ścia­nek dzia­ło­wych

 • do wy­ko­ny­wa­nia ze­wnętrz­nych po­zio­mych izo­la­cji ciepl­nych:

  izo­la­cja ciepl­na stro­pów od spodu z okła­dzi­ną

  izo­la­cja ciepl­na w lek­kich stro­pach szkie­le­to­wych z okła­dzi­ną

  izo­la­cja ciepl­na w stro­po­da­chach wen­ty­lo­wa­nych

  izo­la­cja ciepl­na podłóg mię­dzy le­ga­ra­mi

Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 30m3

1 Przedmiot